In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
 1. Kablar/Kablage
 2. Riktningsventiler/Spolar
 3. Hydraulmotorer
 4. Övrigt
 5. Sök med hjälpfunktioner

 

 1. Kablar/Kablage

  Vid sökning efter kablar kan man testa att söka efter den typ av kontakt(er) som finns på kablaget. T.ex. aggregatkabel 303465 kan sökas som ”1xILME16 9xJT”.

  D.v.s. kabeln innehåller 1st ILME 16-polig i ena änden av kabeln samt 9st Juniortimer kontakter i annan ände av kabeln.

   

  Nedan visas söknamn samt bild på några av de kontakterna vi använder. ”p” i slutet av namnet står för ”pin” (stift) - ”s” står för ”socket” (hylsa)

   

  ILME8p

  ILME10p

  ILME12p

  ILME16p

         

   

   

   

   

  DT2s

  DT4s

  DT6s

  JTs

         

   

   

   

   

  AMP23s

  M124s

  CPC9s

  CPC16p

         

   

   

   

   

  SS3

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Riktningsventiler/Spolar

   

  Fritextsökning på märkningen som finns på riktningsventilens skylt eller spole kan göras.

  En sökning på t.ex. ”RPEB3 063Z11” (gul markering i bild nedan) ger träff på bl.a. art. 730101.

  En sökning på t.ex. ”24159600” (röd markering i bild nedan) ger träff på bl.a. art. 730117 som är den tillhörande spolen.

   

 3. Hydraulmotorer

   

  Fritextsökning på hydraulmotorns märkning kan göras enl. exempel nedan.

  En sökning på t.ex. ”158 3629 001” ger träff på bl.a. art. 720112.

   

 4. Övrigt

   

  Fritextsökningar på övriga artiklar kan alltid testas.

  Vi fyller på med sökbara märkningar allt eftersom vi får signaler på dessa.

   

 5. Sök med hjälpfunktioner

   

  I e-handeln kan sökning ske på flera sätt. Den enklaste sökningen kommer man åt direkt i navigeringsmenyn, i sökrutan.

   

  Sökning utan prefix

  Om sökning görs utan prefix så måste minst ett av de angivna sökorden ingå i resultatposten för att sökningen skall vara lyckad, man kan säga att det står för "OR". Om endast ett sökord anges betraktas detta som "AND", dvs. ordet måste finnas i sökt post.

   

  STOL Visar poster som innehåller ordet stol.

  STOL PALL Visar poster som innehåller orden STOL eller PALL

   

  Sök med citationstecken

  Söker efter träffar med exakt den angivna ordföljden.

   

  "BLÅ STOL" Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd

   

  Sök med plustecken (+)

  Det angivna order eller söksträngen måste finnas med bland träffarna. Man kan säga att + tecknet står för "AND".

   

  +STOL Resultatposterna måste innehålla ordet stol.

  +"BLÅ STOL" Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd.

   

  Sök med minustecken (-)

  Det angivna ordet eller söksträngen får inte finnas med bland träffarna. Man kan säga att - tecknet står för "NOT".

   

  -STOL Resultatposterna får inte innehålla ordet stol.

  -"BLÅ STOL" Resultatposterna får inte innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd.

   

  Sök med jokertecken (?, *)

  ? ersätter ett tecken.

  * ersätter en sekvens av tecken.

   

  ST?L Matchar t.ex. stål, stol

  ST*L Matchar t.ex. stål, stol, ställ, strandpall

   

  Sök med små och stora bokstäver

  Det har ingen betydelse om små eller stora bokstäver används i sökningen.

Start > Help > How to search
Ads